Kutatási téma

A terhesség és az ivadékgondozás során az anyák agyában a felnőtt idegrendszer legkomplexebb és legintenzívebb, reverzibilis fiziológiás változásai zajlanak le. Az utódokról való gondoskodás ösztöne, a szeretet és önfeláldozás egyik formája, ami más állatmodellekben nehezen tanulmányozható. Emellett az anyai gondoskodás kóros elváltozásai állatokban is megjelennek, modellként szolgálva az anyák 10-15%-át érintő gyermekágyi depresszió megértéséhez is. A jelenség nagy társadalmi és orvosbiológiai jelentősége ellenére az idegrendszeri alapkutatások és a molekuláris mechanizmusok feltárása tekintetében szinte teljesen érintetlen területet jelent az idegtudományban.

Magatartási szinten, patkányok és egerek esetében a kontroll nőstények elkerülik, vagy bántják a kölyköket, míg az anyák gondoskodnak róluk. Az anyák kevésbé szoronganak, és megtámadják a betolakodó hímeket. Növekedik a táplálékfelvételük, nő a szoptatáshoz szükséges prolaktin és oxytocin felszabadulás a hipofízisből, csökken a luteinizáló hormon szekréciója, ami anösztruszhoz vezet. Az ösztrogén és progeszteron szint alacsony, a szabályozás nem endokrin jellegére további bizonyíték, hogy a kölykökkel való hosszabb együttlét kiváltja az anyai viselkedést ovariektomizált szűz patkányokban is. Bizonyos neuronhálózati mechanizmusok ismertek: kölykök hatására a hypothalamus preoptikus területe (mPOA) aktivációt mutat, léziójának hatására megszűnik a kölykökről való gondoskodás.

Egy olyan összetett kérdés molekuláris vizsgálatára, mint az anyai viselkedés, csak az utóbbi években nyílt meg a lehetőség a rendszerbiológia fejlődésének eredményeként. Célkitűzésünk, hogy azonosítsunk és funkcionálisan jellemezzünk olyan géneket és általuk áthangolt neuronális hálózatokat, melyek részt vesznek az anyai magatartás szabályozásában. Központi hipotézisünk, hogy a funkcióváltozás szabályozásában érintett agyterületek neuronjai megváltozott állapotba kerülnek az utódgondozás során, amit meghatározott génexpressziós változások hoznak létre a celluláris transzkriptom és proteom szintjén.